Today, scientists know more about the inner lives of animals than ever before.

The diversity and intensity of animal minds have proven so vast that advances in animal cognition science have been compared to the discovery of evolution or DNA.

However, only a tiny fraction of that tantalising knowledge has so far been available to the public.

Access to it would open up fascinating insights about the emotions, motivations and perceptions of the animals with which we share the planet.

Tutkijat tietävät eläinten kokemusmaailmasta nykyään enemmän kuin koskaan ennen. Silti vain pieni osa uudesta tiedosta on päässyt suuren yleisön ulottuville.

Tiedon parempi saatavuus toisi maailmankuvaamme uusia, kiehtovia ulottuvuuksia.

Se myös antaisi rakentavan panoksen yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. siitä, miten eläimet kokevat pito-olosuhteensa ja millaiset parannukset palvelisivat tarkoitustaan parhaiten.

Animal Mind Productions perustettiin tästä syystä.

Kehitämme uusia keinoja, joilla tieteellistä tietoa voi tuoda yleisön ulottuville mukaansatempaavassa, helppotajuisessa muodossa hyödyntämällä nykypäivän viestintäteknologiota.

Tavoitteenamme on sekä lisätä tutkittuun tietoon perustuvaa eläinten ymmärtämistä että luoda ja testata uusia tiedeviestinnän keinoja, joita muutkin tieteenalat voisivat hyödyntää.

​​​Välitämme täsmällistä ja tarkistettua tietoa, jolla on mahdollisuus auttaa parantamaan sekä eläinten että niitä käyttävien ihmisten elämänlaatua.

Tulemme palvelemaan kansainvälistä yleisöä eri kulttuureissa ja useilla kielillä. Tuotamme tietoa eläinten omistajille ja harrastajille, opiskelijoille, koululaisille, eläinten kanssa työskenteleville ja kenelle tahansa eläimistä kiinnostuneelle.

Monet tuotteistamme tulevat olemaan saatavilla ilmaiseksi.

© 2020 Animal Mind Productions.